Diskusní příspěvky

Ryby
Matej 12-11-17 03:55
Re:Hokej - amatéři
Tomáš 14-10-17 03:05
Re: Hokej - amatéři
Libor 11-10-17 14:11
Hokej - amatéři
Tomáš Zákora 10-10-17 17:49
Re: nabidka prace
Libor 25-09-17 12:07
Bůh řekl...

Dávno, předávno tomu, v Království nebeském. Bůh byl pryč již šest dní. Sedmý den jej našel archanděl Michael odpočívajícího.

Inu zeptal se Michael Boha:  "Kde jsi byl?"

Bůh vzdychl hlubokým povzdechem uspokojení a hrdě ukázal dolů přes mraky, "Podívej se, Michaeli, podívej, co jsem udělal." Archanděl Michael se zatvářil nechápavě a optal se: "Co je to?"

"Je to planeta", odpověděl Bůh," a já jsem jí vytvořil a dal jí život. Budeme jí říkat Země a bude to skvělé místo plné rovnováhy. "

"Rovnováhy?", zeptal se Michael poněkud zmateně.

Bůh vysvětlil a ukázal do různých částí země, "Například severní Evropa je místo velkých příležitostí a bohatství, zatímco jižní Evropa bude chudá; támhle jsem umístil kontinent bílých lidí a tam je kontinent černých lidí," Bůh pokračoval a ukázal do různých zemí. "Tohle bude extrémně horké a suché, zatímco tady bude velmi chladno a vše pokryto ledem."

Archanděl, okouzlen Božím dílem, pak ukázal na velké zemské masy a řekl: "Co to je?"

"Aha," řekl Bůh. "To je Finsko, nejslavnější místo na zemi. Existují zde krásná jezera, řeky, západy slunce a kopce. Lidé z Finska budou skromní, inteligentní a vtipní a budou cestovat po celém světě. Oni budou velmi společenští, pracovití, a cílevědomí a budou známí po celém světě jako diplomaté a nositelé míru. "

Michael vydechl úžasem a obdivem, ale pak prohlásil: "A kde je tady ta rovnováha, Bože? Říkal jsi, že všude na Zemi bude rovnováha!"

Bůh však odpověděl moudře, "Počkej, až uvidíš ty blázne! Já je umístil mezi Švédsko a Rusko :D"