Diskusní příspěvky

Ryby
Matej 12-11-17 03:55
Re:Hokej - amatéři
Tomáš 14-10-17 03:05
Re: Hokej - amatéři
Libor 11-10-17 14:11
Hokej - amatéři
Tomáš Zákora 10-10-17 17:49
Re: nabidka prace
Libor 25-09-17 12:07
Stěhování národu

Finsko - země ukotvená na severu Evropy. Finský národ prodělal staletá období migrací a i v dnešní době se ne zrovna nízký počet Finů této migraci podrobuje. V dnešní době je to ale spíše stěhování za vzděláním a za prací. Zajímavostí je, že emigrantů jak z evropských, tak z mimoevropských lidí ve Finsku mnoho nenajdeme. Důvodem mlže být i studené severské podnebí, které vyžaduje od lidí specifický přístup.

Na ploše dnešního Finska žijí lidé již tisíce let. Genetické základy Finů jsou úzce spojeny s obyvateli severního Ruska, Sibiře i Pobaltí, stejně jako s Maďary. S hungaristy jsou spojeni hlavně jazykovou vybaveností. Rozsáhlá plocha finské země poskytovala dostatek místa pro kočující kmeny, především lovci, rybáři a pastevci dobytka a sobích stád měli na severské zemi své uplatnění. Obyvatelé nejsevernějších oblastí se přeprofilovali na nomádské Laponce. Jižní oblasti byli více obydleny až v období rozvoje zemědělství. Obyvatelé Finska ale procházelí migrací ještě dlouhé období potom. Situaci změnila až švédský vliv. Ve 13. století si začali finské území nárokovat Švédovém kteří se zanedlouho začali zabydlovat na západě území a na jihu u baltského pobřeží.

Obyvatelé Finska pak byli dlouhou dobu pod nadvládou švédského krále, což také znamenalo, že mnoho z Finů se účastnilo i dlouhých výlečných tažení. Není ani překvapením, že polovina vojáků, kteří bojovali v našich končinách během Třicetileté války, byli právě etničtí Finové, kteří se pak snažili částečně emigrovat do Evropy. Samo o sobě ale bylo Finsko stále geograficky velice vzdálené zbytku Evropy. Hlavní změnou v začlenění do Evropy byl v roce 1809 vznik Finského velkoknížectví, které vzniklo vlivem carského Ruska. To ale nijak neovlivnilo pobyt etnických Švédů zde, migrace Rusů do Finska byla zanedbatelná. Rusifikace se dotkla hlavně oblasti Karelie, kde byl vliv ruského carství největší. Tlak i demografická revoluce zapříčinila migraci místních Finů do sousedních státu a také do zámořských krajin. Ve Spojených státech vznikaly dokonce malé venkovsé oblasti, ve kterých ještě dnes převažují obyvatelé s finským původem - především v oblastech Wisconsinu blízko Hořejšího jezera a na severu Michiganu, stejně jako v oblasti severozápadní Ameriky a v Kanadě. Tito se ale ani v dnešní době nijak zvlášť neprojevují narodnostně ani kulturně ve vztahu ke svému původu. Zajímavostí je zjištění místních vědců, výzkumy nalezli spojení mezi americkými Finy a rozšířením rakoviny břicha.

Od svého vstupu do EU v roce 1995 mají Finové své místo v Evropě zcela jasné. V dnešní době se Finsko považuje za národ s bohatou ekonomickou situací. Nebylo však tomu vždy tak, před příchodem boomu ve výrobě mobilních telefonů a výpošetní techniky v 80.letech bylo Finsko poměrně chudou zemí. To byl také důvod, proč po druhé světové válce migrovali stovky tisíc etnických Finů a švédských Finů za prací a vzděláním do Švédska. Méně také do Německa, Dánska a Norska. Dalším impulsem v migraci byl pád železné opony, díky kterému došlo k propojení mezi Finskem a Estonskem jak po stránce kulturní, tak po stránce hospodářské. Estonsko bylo velice blízkým přesmořským sousedem a tak se mohlo hodně Finů do Estonska vydat za životem i podnikáním.

Ve Finsku ani dnes nežije mnoho emigrantů, na rozdíl od Švédska nebo Dánska. K vidění ve finské zemi jsou hlavně bývalí Jugoslávci a Somálci. Napjaté vztahy panují mezi Finy a stovkami tisíc místních Švédů. Oproti tomu mají například Laponci ze severu díky svému stylu života o svou kulturní identitu výborně postaráno. Finský přístup k ostatním menšinám a národům je skvělý a světové příkladný.

 

D. Ašenbryl o Finsku - zvukový záznam